Teenused

Helme Pansionaadil on 75 kohta, magamistoad on 1-, 2- ja 3-kohalised. Kõikides tubades on tualetid. Kogu hoone on kaetud Wifi alaga ja kõikides tubades on televisiooni ühenduse võimalus.

  • Majutus

  • Ööpäevaringne hooldusteenindus

  • Regulaarne konsultatsiooniarsti kohapealne tervise hindamine

  • Toitlustus vähemalt kolm korda päevas, vajadusel lisa toidukord meditsiinilisel näidustusel

  • Eriarsti vastuvõtu organiseerimine ning transport

Kodukord on lisatud failina: Helme Pansionaat KODUKORD