Teenused

Helme Pansionaadil on 75 kohta, magamistoad on 1-, 2- ja 3-kohalised. Kõikides tubades on tualetid. Kogu hoone on kaetud Wifi alaga ja kõikides tubades on televisiooni ühenduse võimalus.

  • Majutus
  • Ööpäevaringne hooldusteenindus
  • Toitlustus vähemalt kolm korda päevas, vajadusel lisa toidukord meditsiinilisel näidustusel
  • Regulaarne konsultatsiooniarsti kohapealne tervise hindamine
  • Eriarsti vastuvõtu organiseerimine  ning transport

Kodukord on lisatud failina: Helme Pansionaat KODUKORD